Osa 13

Lisää tekniikoita

Ikkunan otsikko

Ohjelma näyttää ammattimaisemmalta, jos ikkunan otsikkopalkissa ei lue "pygame window" vaan ohjelman todellinen nimi. Tämä onnistuu näin:

pygame.display.set_caption("Suuri seikkailu")

Kuvioiden piirtäminen

Seuraava ohjelma luo kuvan, jossa on suorakulmio, ympyrä ja viiva:

import pygame

pygame.init()
naytto = pygame.display.set_mode((640, 480))
naytto.fill((0, 0, 0))

pygame.draw.rect(naytto, (0, 255, 0), (50, 100, 200, 250))
pygame.draw.circle(naytto, (255, 0, 0), (200, 150), 40)
pygame.draw.line(naytto, (0, 0, 255), (80, 120), (300, 160), 2)

pygame.display.flip()

while True:
  for tapahtuma in pygame.event.get():
    if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
      exit()

Ohjelman tulos näyttää tältä:

Tekstin piirtäminen

Tekstin piirtäminen tapahtuu Pygame-kirjastossa niin, että ensin luodaan tekstiä vastaava kuva ja sen jälkeen piirretään kuva näytölle. Seuraava ohjelma esittelee asiaa:

import pygame

pygame.init()
naytto = pygame.display.set_mode((640, 480))
naytto.fill((0, 0, 0))

fontti = pygame.font.SysFont("Arial", 24)
teksti = fontti.render("Moikka!", True, (255, 0, 0))
naytto.blit(teksti, (100, 50))
pygame.display.flip()

while True:
  for tapahtuma in pygame.event.get():
    if tapahtuma.type == pygame.QUIT:
      exit()

Ohjelman suoritus näyttää seuraavalta:

Tässä metodi pygame.font.SysFont luo fonttiolion, joka käyttää järjestelmän fonttia Arial kokona 24. Tämän jälkeen olion metodi render luo kuvan, jossa lukee teksti "Moikka!" punaisella värillä, ja tämä kuva piirretään ikkunaan.

Huomaa, että eri järjestelmissä on saatavilla eri fontit. Jos järjestelmässä ei ole fonttia Arial (mikä tosin on yleinen fontti), yllä oleva koodi käyttää sen sijasta järjestelmän oletusfonttia. Toinen mahdollisuus on käyttää metodia pygame.font.Font, jolle annetaan hakemistossa olevan fonttitiedoston nimi.

Tehtävät

Tässä on pari vaikeampaa tehtävää, joiden avulla voit harjoitella lisää tämän luvun asioita.

Loading
Loading

Vastaa lopuksi osion loppukyselyyn:

Loading...
:
Loading...

Log in to view the quiz