Arvostelu ja kokeet

Kurssit suoritetaan ratkomalla tehtäviä ja osallistumalla lopuksi kokeeseen.

Ohjelmoinnin perusteet koepäivät 2021

 • Lauantai 6.3.21
 • Lauantai 24.4.21
 • Lauantai 15.5.21
 • Lauantai 5.6.21 (PERUTTU)
 • Lauantai 3.7.21
 • Lauantai 7.8.21
 • Lauantai 2.10.21
 • Lauantai 30.10.21
 • Lauantai 27.11.21
 • Lauantai 15.1.22

Ohjelmoinnin jatkokurssi koepäivät 2021

 • Lauantai 8.5.21
 • Lauantai 5.6.21
 • Lauantai 3.7.21
 • Lauantai 14.8.21
 • Lauantai 9.10.21
 • Lauantai 4.12.21
 • Torstai 16.12.21
 • Lauantai 15.1.22
 • Lauantai 26.2.22 (Kokeen arvostelussa tehtäväpisteet otetaan huomioon 15.1.2022 klo. 8.00 tilanteen mukaan)

Tenttiin osallistuminen

Voit osallistua mihin tahansa kokeeseen, kun olet saanut minimimäärän tehtäviä tehtyä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinulla tulee olla 25 % kaikista tehtäväkierroksen pisteistä valmiina koepäivän aamuna klo 08.00. Jos pisteitä puuttuu, tenttisuoritustasi ei arvioida.

Suorituksia tarkastellaan erikseen peruskurssin (osat 1-7) ja jatkokurssin (osat 8-14) osalta.

Kurssilla saa osallistua halutessaan useampaan kokeeseen. Opintorekisteriin jää paras suoritus.

Tentin järjestelyistä

 • Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 • Tentin voi suorittaa koepäivänä klo 10:00-22:00 välisenä aikana.
 • Tentti päättyy viimeistään klo 22:00. Jos haluat käyttää tenttiin maksimiajan, aloita se viimeistään klo 18:00.
 • Aikaa tentin tekemiseen on neljä tuntia. Jos sinulla on erikseen annettu tenttiin lisäaikaa, aikaa on viisi tuntia.
 • Tenttikysymykset ilmestyvät https://exams.mooc.fi/fi sivulle tenttipäivänä klo 10:00.
 • Tehtävät palautetaan samalla tavalla kuin kurssitehtävät.

Tarkemmat ohjeet julkaistaan näillä sivuilla ennen koepäivää.

1 + 1 pisteen lisäosiot

Jos olet aikaisemmin suorittanut kurssin Java-versiot hyväksytysti, voit suorittaa 1 + 1 opintopisteen lisäosat. Lisäosien suorittaminen edellyttää kurssin hyväksyttyä suoritusta (tehtävätpisteet ja tentti), mutta arviointi tehdään asteikolla hyväksytty / hylätty. Lisäosan voit suorittaa osallistumalla normaalisti kokeeseen ja täyttämällä kokeen alussa olevan lomakkeen.

Kurssin pisteytys

Jokaisen osan kaikista tehtävistä saa tehtäväpisteitä. Löydät osan kaikki tehtävät valitsemalla kyseisen osan yleisnäkymästä "Lista osan tehtävistä". Näet tehtäväpisteesi kurssimateriaalin oikeassa alakulmassa olevasta pistevisualisaatiosta kohdan "Tehtäväpisteet yhteensä" kohdalta.

Kurssin arvostelu

Arvosteluasteikko

Kurssi arvostellaan seuraavalla asteikolla:

Kokonaispisteet Arvosana
90 % tai yli 5 (erinomainen)
80 % tai yli, alle 90 % 4 (kiitettävä)
70 % tai yli, alle 80 % 3 (hyvä)
60 % tai yli, alle 70 % 2 (tyydyttävä)
50 % tai yli, alle 60 % 1 (välttävä)
alle 50 % hylätty

Arvostelu perustuu sekä tehtyihin tehtäviin (50 % kokonaispisteistä) että kokeeseen (50 % kokonaispisteistä). Tämä tarkoittaa, että arvosteluasteikon kokonaispisteet saadaan laskemalla tämän sivun pistevisualisaation (sininen pallo oikeassa alakulmassa) kurssipisteet ja saamasi koepisteet yhteen.

Kurssin läpipääsyyn vaaditaan vähintään 25% jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä.

Koeleikkuri

Kokeesta tulee saada vähintään puolet pisteistä kurssin läpäisemiseksi.