Osa 2

Ehtojen yhdistäminen

Loogiset operaattorit

Ehtojen yhdistämisessä voidaan käyttää loogisia operaattoreita and ja or. Operaattori and vaatii, että useampi ehto pätee samaan aikaan, ja operaattori or vaatii, että yksi tai useampi ehdoista pätee.

Esimerkiksi ehto luku >= 5 and luku <= 8 vaatii, että luku on samaan aikaan ainakin 5 ja enintään 8. Toisin sanoen luvun tulee olla välillä 5..8.

luku = int(input("Anna luku: "))
if luku >= 5 and luku <= 8:
  print("Luku on välillä 5..8")

Ehto luku < 5 or luku > 8 puolestaan vaatii, että luku on alle 5 tai yli 8. Toisin sanoen luku ei saa olla välillä 5..8.

luku = int(input("Anna luku: "))
if luku < 5 or luku > 8:
  print("Luku ei ole välillä 5..8")

Seuraava taulukko näyttää operaattoreiden toiminnan eri tilanteissa:

aba and ba or b
FalseFalseFalseFalse
TrueFalseFalseTrue
FalseTrueFalseTrue
TrueTrueTrueTrue

Voimme käyttää ehdoissa myös operaattoria not, joka muuttaa totuusarvon käänteiseksi:

anot a
TrueFalse
FalseTrue

Esimerkiksi voisimme toteuttaa äskeisen koodin myös näin:

luku = int(input("Anna luku: "))
if not (luku >= 5 and luku <= 8):
  print("Luku ei ole välillä 5..8")

Lisää ehtoja

Seuraava ohjelma kysyy käyttäjältä neljä lukua ja selvittää sitten luvuista suurimman ehtojen avulla:

n1 = int(input("Anna luku 1: "))
n2 = int(input("Anna luku 2: "))
n3 = int(input("Anna luku 3: "))
n4 = int(input("Anna luku 4: "))

if n1 > n2 and n1 > n3 and n1 > n4:
  suurin = n1
elif n2 > n3 and n2 > n4:
  suurin = n2
elif n3 > n4:
  suurin = n3
else:
  suurin = n4

print(f" {suurin} on suurin luku.")
Esimerkkitulostus

Anna luku 1: 2 Anna luku 2: 4 Anna luku 3: 1 Anna luku 4: 1 4 on suurin luku.

Esimerkissä ensimmäinen ehto n1 > n2 and n1 > n3 and n1 > n4 on tosi vain, mikäli kaikki kolme ehtoa ovat tosia.

Sisäkkäiset ehtolauseet

Ehtolauseita voidaan kirjoittaa toistensa sisään. Esimerkiksi seuraava ohjelma tunnistaa positiivisista luvuista parittomat ja parilliset:

luku = int(input("Anna luku: "))

if luku > 0:
  if luku % 2 == 0:
    print("Luku on parillinen")
  else:
    print("Luku on pariton")
else:
  print("Luku on negatiivinen")

Esimerkkitulostus kolmella eri syötteellä:

Esimerkkitulostus

Anna luku: 3 Luku on pariton

Anna luku: 18 Luku on parillinen

Anna luku: -4 Luku on negatiivinen

Sisäkkäisiä ehtolauseita käytettäessä on tärkeä muistaa oikeat sisennykset. Esimerkiksi else-haara yhdistetään oikeaan if-lauseeseen juuri saman sisennyksen perusteella.

Huomaa, että monissa tapauksissa voidaan käyttää joko sisäkkäisiä ehtolauseita tai loogisia operaattoreita. Seuraava esimerkki on toiminnallisesti sama kuin edellinen esimerkki, eli se tulostaa tiedon siitä, onko positiivinen kokonaisluku parillinen vai pariton.

luku = int(input("Anna luku: "))

if luku > 0 and luku % 2 == 0:
  print("Luku on parillinen")
elif luku > 0 and luku % 2 != 0:
  print("Luku on pariton")
else:
  print("Luku on negatiivinen.")

Tilanteesta riippuu, kumpaa tapaa kannattaa käyttää. Tässä esimerkissä ensimmäinen vaihtoehto tuntuu useimpien mielestä paremmalta.

Loading...
:
Loading...

Log in to view the quiz